Groenten & fruit

 
 
We telen eveneens een gevarieerd aanbod van seizoensgroenten en fruit voor de directe verkoop via o.a. de markten.
Dit blijft elk jaar variëren en evoluren naargelang de seizoenscondities. Dit blijft voor ons dan ook steeds een nieuwe leerschool.
Elk gewas heeft namelijk zijn eigen type van zorg nodig, wat het voor ons dan ook boeiend maar ook complex maakt.
Wel hebben we reeds geleerd dat sommige teelten een echte specialisatie zijn waar niet enkel kennis bij te pas komt, maar evengoed specifieke machines of gewoon enorm veel handenarbeid die we helaas niet ter beschikking hebben. We moeten dus steeds kiezen wat haalbaar is en kijken naar wat onze collega bio-boeren in aanbieding hebben voor ons. Zo kunnen we dan ook vruchtbaar samenwerken !
Het is wel de bedoeling dat we in het teeltplan telkens gewassen opnemen van de verschillende plantenfamilies. Dit maakt het teeltplan op zich al vruchtbaar en gezond. De integratie van groenbemesters zorgt voor een natuurlijke meststof tussen de teelten. Dit heeft naast bemesting ook nog voor- en nadelen, namelijk dat we minder ruimte hebben voor een extra teelt, maar in tegenstelling tot ingewerkte dierlijke mest is het een waardevolle nectarbron voor nuttige insecten.