Na lange tijd te werken als arbeider in de chemie, kwam de drang om meer zorg te dragen voor de gezondheid van zowel mens als milieu.
Na enkele jaren bijschaven van mijn landbouwkennis bij Landwijzer en Thomas More en vooral veel leren in de praktijk, heb ik de stap genomen om een biologische boerderij op te starten.

Dankzij een stukje grond in pacht van samentuin vzw De Veldstraat kon ik in 2015 beginnen met de eerste beperkte teelten.
In 2017 kon onze vreugde niet op toen we de kans kregen en namen om een perceel van 2 hectaren te kopen vlak bij huis. Het was een impulsieve aankoop maar bracht ons nog meer aan het denken wat we kunnen realiseren in de toekomst. Een hernieuwing van het teeltplan stuurde ons in de richting van de meer grootschalige teelt van asperges en dit uitgebreid met diverse groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen. Uiteraard mocht de aanwezigheid van ecologische elementen niet ontbreken en werken we volop aan een natuurvriendelijke inkleding in samenwerking met de Regionale Landschappen Voorkempen en BOS+.

Onze doelstelling is om op een duurzame manier te telen, met hulp van én zorg voor de natuur. We werken ook actief aan een regionaal netwerk van collega-bioboeren want samen staan we sterk !

Door de producten lokaal te verkopen, creëren we een nauwe band met de eindconsumenten die weten waar hun dagelijkse voeding vandaan komt.

Bioboer Isidoor staat tevens niet alleen ! Achter hem staat ook een sterke vrouw die met haar kennis en zin voor smaak dagelijks gezonde en heerlijke gerechten op tafel tovert. Hier geven we je ook recepten en tips om met onze producten de heerlijkste maaltijden klaar te maken.
Een praatje slaan met de boer en meer uitleg vragen over de biologische en biodynamische landbouw kan altijd ! Neem gerust contact op voor meer informatie.

 

 

Waar komt de naam Isidoor vandaan ?

Van de legende van Isidorus Van Madrid !

 

Isidorus is de patroonheilige van de boeren. In vrijwel elk bisdom wordt Isidorus, een boer van eenvoudige komaf, wel op één of andere dag in april of mei gevierd. Isidorus was zoon van een landarbeider in dienst van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij trad in het huwelijk met de eveneens heilig verklaarde Santa Maria de la Cabeza. Het vroege overlijden van één van hun kinderen spoorde hen aan tot een zéér vrome levenswijze, zéér tegen de zin van de collega's van Isidorus. Bidden deed je op zondag in de kerk en niet op het land of onder het werk. Ze deden hun beklag bij hun heer die vervolgens Isidorus ging bespieden. En hier zag de hereboer een wonder. In de tijd dat Isidorus zat te bidden, pakten engelen de ploeg achter de ossen en ploegden hiermee de akker. Een andere keer liet de horige een bron ontspringen om de akkers te bevloeien. Snel was Isidorus voor de bevolking bij het leven al Heilig, nog eens gesterkt doordat hij alles wat hij missen kon weggaf aan de minder bedeelden. Ondanks dat de Heiligverklaring door de kerk nog 5 eeuwen op zicht liet wachten, was zijn verering al wijdverbreid onder de Europese boerenstand.